Players Online
Click to copy IP
Players Online
Join Our Discord

English

Please read the terms and conditions carefully.

If you do not agree with these terms please do not use this site.
Our terms and conditions do not violate any consumer rights.

You must comply with all policies mentioned here.
Do not use the Services improperly. For example, do not attempt to influence or access the Services other than through the interface and instructions provided by this website. You may use the Services only in accordance with the law, including applicable laws and regulations for the control of exports and re-exports. We may discontinue or discontinue providing the Services to you if you fail to comply with our Terms and Conditions or policies or if we investigate conduct that is suspected of being inappropriate.

Use of the Services does not give you any intellectual property rights over them or over the content you access. You may not use the content of our Services unless you obtain permission from the owner of the content or if permitted by law. These Terms and Conditions do not grant you the right to use any brand or logo within the Services. Do not remove, conceal or modify any legal notice displayed in or with the Services.

Romana

Va rugam sa cititi termenii si conditiile cu atentie.

Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni va rugam sa nu folositi acest site.
Termenii si conditiile noastre nu încalca nici un drept al consumatorului.

Trebuie sa respectati toate politicile mentionate aici.
Nu utilizati Serviciile în mod necorespunzator. De exemplu, nu încercati sa influentati Serviciile sau sa le accesati în alt mod decât prin interfata si prin instructiunile oferite de acest website. Puteti utiliza Serviciile numai conform legii, inclusiv conform legilor si reglementarilor aplicabile pentru controlul exporturilor si al reexporturilor. Putem întrerupe sau înceta furnizarea Serviciilor catre dvs. daca nu respectati Termenii si conditiile sau politicile noastre ori în cazul în care investigam un comportament suspectat ca fiind necorespunzator.

Utilizarea Serviciilor nu va ofera niciun drept de proprietate intelectuala asupra acestora sau asupra continutului pe care îl accesati. Nu aveti dreptul sa utilizati continutul din cadrul Serviciilor noastre, cu exceptia cazului în care obtineti permisiunea din partea proprietarului continutului sau daca acest lucru vi se permite prin lege. Prezentii Termeni si conditii nu va acorda dreptul de a utiliza nicio marca sau sigla din cadrul Serviciilor. Nu eliminati, nu ascundeti si nu modificati nicio mentiune legala afisata în cadrul sau împreuna cu Serviciile.